MATEMATIKA

matematikaren inguruan

BATX1

GIZARTE ZIENTZIEI APLIKATUTAKO MATEMATIKA I

PROGRAMAZIOA

1. EBALUAZIOA: ARITMETIKA, ALJEBRA ETA ANALISIA

 • Zenbaki errealak eta hauen arteko eragiketak
 • Zenbaki errealen multzoak: tarteak eta zuzenerdia
 • Merkataritzako aritmetika
 • Ekuazioak eta ekuazio-sistemak. Inekuazioak eta inekuazio-sistemak.
 • Oinarrizko funtzioak. Funtzioen konposaketa. Alderantzizko funtzioa

2. EBALUAZIOA: ANALISIA

 • Funtzio esponentzialak, logaritmikoak eta trigonometrikoak
 • Funtzioen limiteak. Jarraitutasuna eta adar infinituak
 • Deribatuen kalkulua.
 • Deribatuen kontzeptua eta kalkulua. Erabilerak.
 • Funtsezko funtzioen adierazpen grafikoa.

3. EBALUAZIOA: ESTATISTIKA

 • Estatistika: grafikoak, posizio neurriak.
 • Probabilitatea. Hastapenak
 • Aldagai diskretuko probabilitate banaketak. Banaketa binomiala
 • Aldagai jarraituko banaketak. Banaketa normala
Advertisements