MATEMATIKA

matematikaren inguruan

BALIABIDEAK

FUNTZIOAK

DERIBAZIO ERREGELAK

ESTATISTIKA DESKRIPTIBOA

BATEZ BESTEKOA, GRAFIKOAREN BIDEZ

DESBIDERATZE ESTANDARRA, GRAFIKOAREN BIDEZ

ESTATISTIKA INFERENTZIALA

N(0,1) taula

BANAKETAK, BINOMIALA eta NORMALA. LABURPENA

BINOMIALA ETA NORMALA JORRATZEKO APLETAK

BANAKETA BINOMIALA

BANAKETA NORMALA

Advertisements