MATEMATIKA

matematikaren inguruan

BATX2

GIZARTE ZIENTZIEI APLIKATUTAKO MATEMATIKA II

PROGRAMAZIOA

1. EBALUAZIOA: ALJEBRA

 • Ekuazio linealen sistemak. Gaussen metodoa.
 • Matrizeak. Eragiketak matrizeekin. Matrize ekuazioak.
 • Matrize baten determinantea. Propietateak.
 • Programazio lineal bidimentsionala.

2. EBALUAZIOA: ANALISIA

 • Limiteen kontzeptua. Jarraitasuna eta etenak. Adar infinituak.
 • Deribazio arauen berrikuspena. Funtzio baten deribatua puntu batean. Zuzen ukitzailea.
 • Funtzioen azterketa eta adierazpen grafikoa.
 • Optimizazio problemak.
 • Jatorrizkoak. Integral mugagabeak. Berehalako integralak. Oinarrizko metodoak
 • Kurba baten azpiko azalera. Azaleren kalkulua. Barrow-en erregela.

3. EBALUAZIOA: ESTATISTIKA ETA PROBABILITATEA

 • Zorizko esperientziak. Gertaerak. Maiztasuna eta probabilitatea. Laplace-ren legea. Zorizko esperientzia konposatuak. Probabilitate baldintzatua, osoa eta Bayes-en teorema.
 • Banaketa binomiala eta normala.
 • Inferentzia estatistikoaren helburua. Laginketen batez bestekoen banaketa eta lagin proportzioen banaketa.
 • Batez besteko edo proportzio baterako konfiantza tartea. Konfiantza-maila.
 • Hipotesi estatistikoak. Hipotesiak batez bestekoari eta proportzioari begira egiaztatu. Errorea. 
Advertisements