MATEMATIKA

matematikaren inguruan

ARIKETAK

BATX2

ALJEBRA

PROGRAMAZIO LINEALA

FUNTZIOAK

DERIBATUAK

FUNTZIOAK eta APLIKAZIOAK

OPTIMIZAZIO PROBLEMAK

INTEGRALAK

PROBABILITATEA

PROBABILITATE ARIKETAK

ESTATISTIKA

BANAKETA BINOMIALA ETA NORMALA   EBAZPENA

INFERENTZIA ESTATISTIKOA

Advertisements