MATEMATIKA

matematikaren inguruan

AZTERKETAK

DBH3

ALJEBRA: Zenbakiak eta zenbakien arteko eragiketak

1. Zenbakiak eta zenbakien arteko eragiketak

2. Zenbakiak eta aljebra

3. Zenbakiak eta aljebra

4. Zenbakiak eta aljebra. Berreskurapena

1. Soluzioak

2. Soluzioak

3. Soluzioak

4. Berreskurapena. Soluzioak

ALJEBRA: Ekuazioak eta ekuazio-sistemak

1. Ekuazioak eta ekuazio-sistemak

2. Ekuazioak eta ekuazio-sistemak

3. Ekuazioak eta ekuazio-sistemak

1. Soluzioak

2. Soluzioak

3. Soluzioak

FUNTZIOAK: Grafikoak eta funtzio linealak

1. Funtzio linealak eta grafikoak

2. Funtzio linealak eta grafikoak

1. Soluzioak

2. Soluzioak

ALJEBRA eta FUNTZIOAK:

1. Ekuazioak, ekuazio-sistemak, funtzioak

2. Ekuazioak, ekuazio-sistemak, funtzioak

1. Soluzioak

2. Soluzioak

ALJEBRA: Progresio aritmetikoak eta geometrikoak 

1. Progresio aritmetikoak eta geometrikoak

2. Progresio aritmetikoak eta geometrikoak

3. Progresio aritmetikoak eta geometrikoak

1. Soluzioak

2. Soluzioak

3. Soluzioak

GEOMETRIA:

1. Geometria

2. Geometria

1. Soluzioak

2. Soluzioak

Advertisements