MATEMATIKA

matematikaren inguruan

BALIABIDEAK

FUNTZIOAK

DERIBAZIO ERREGELAK

PROBABILITATEA

PROBABILITATEA. LABURPENA

ESTATISTIKA

N(0,1) taula

BANAKETAK. BINOMIALA, NORMALA, LAGINEN BATEZ BESTEKOEN BANAKETA, LAGIN PROPORTZIOEN BANAKETA

HIPOTESIEN EGIAZTAPENA BATEZ BESTEKOARI BEGIRA

HIPOTESIEN EGIAZTAPENA PROPORTZIOARI BEGIRA

Advertisements